Hoàn thuế thu nhập cá nhân là hoàn lại tiền thuế cho người lao động có thu nhập chịu thuế trong một khoảng thời gian và đủ điều kiện hoàn thuế. Vậy khi nào được hoàn thuế? Đối tượng nào thì được hoàn thuế thu nhập cá nhân? Hồ sơ và điều kiện hoàn thuế TNCN như thế nào?Những trường hợp được hoàn thuế TNCN

Doanh nghiệp trả lương lao động và được ủy quyền quyết toán thuế thay cho người lao. Hồ sơ hoàn thuế bao gồm

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT. (Ban hành kèm theo Thông tư 156).

Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN và người đại diện hợp pháp của Doanh nghiệp trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

Người lao động có thu nhập chịu thuế

Không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu 47. “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu 49. “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu 02/QTT-TNCN. Khi quyết toán thuế.

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có nhu cầu quyết toán thuế

Thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu số 31. “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu số 33. “Số thuế bù trừ vào kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13/KK-TNCN khi quyết toán thuế.

Một số lý do nên sử dụng dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân?

Các quy định về chính sách thuế rất phức tạp và thường xuyên thay đổi. Nếu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực thuế, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc nắm bắt và cập nhật các quy định của các luật thuế.

Bạn có thể sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu, đi lại, và bổ sung chứng từ cần thiết.

Để thực hiện đúng quy định khi thực hiện các thủ tục hoàn thuế. Bạn phải hiểu rõ quy định của từng luật thuế, nắm vững quy định của luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân. Sau đó bạn phải chuẩn bị các hồ sơ, chuẩn bị thông tin theo quy định.

Thực hiện soạn thảo các biểu mẫu theo quy định, chuẩn bị chứng từ và hồ sơ theo quy định.

Bạn cần thuê dịch vụ hoàn thuế TNCN để kiểm tra và kiểm soát lại hồ sơ khai thuế. Hồ sơ hoàn thuế của bạn có thực hiện theo đúng quy định hay không? Hồ sơ như vậy đã đầy đủ hay chưa? Số thuế được hoàn đã chính xác chưa?.